Енергични и всеотдайни професионалисти са в центъра на нашия бизнес-успех. Затова ние търсим талантливи и динамични кандидати. Сико Транс осигурява цялостно обучение и конкурентни пазарни условия на своите служители и насърчава атмосфера, богата на предприемачески дух, където способни хора вярват в собствения си успех и в успеха на групата.

 


Имате желание да бъдете мотивиран и да развиете своя потенциал на работното си място? Сико Транс може да Ви предложи това – кандидатствайте при нас!

 

Спедитор

Описание на длъжността:

1. Активно търси свободен товарен капацитет и активно комуникира с превозвачи;
2. Договаря изпълнение на международен транспорт въз основа на приети заявки;
3. Следи пазарните тенденции и взима адекватни решения за привличане на клиенти, заявки и превозвачи;
4. Контролира транспортния процес и събира актуална информация за протичането му;
5. Организира документална и финансова отчетност за извършените транспорти;
6. Работи съвместно с други звена в компанията.

Изисквания към кандидата:

1. Ориентиран към постигане на резултати;
2. Търси възможности да взима самостоятелни решения в различни ситуации;
3. Умее да работи в динамична среда;
4. Опит в комуникацията с клиенти и организиране на дейности;
5. Планира и организира работата си с фокус върху целите и крайните резултати;
6. Има желание и е способен да приоритизира;
7. Владее английски език на работно ниво, втори чужд език ще се счита за предимство;
8. Комуникативен, гъвкав, адаптивен, умее да работи в екип;
9. Добри компютърни умения, добро владеене на MS Office-пакет;
10. Висше образование, специалност „Транспорт“ или „Логистика“ ще се считат за предимство.

Компанията предлага:

1. Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати – колкото повече, толкова повече!
2. Обучения и професионално усъвършенстване и развитие;
3. Присъединяване към млад, сплотен и динамичен екип;
4. Отлична материално-техническа база и работна среда.

Ако обявата е събудила интереса Ви и отговаряте на описаните изисквания, моля кандидатствайте с Вашето CV с актуална снимка.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените от Вас данни са под специалната защита ПО смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

CV-та и мотивационни писма изпращайте
на електронна поща – jobs@sikotrans.com